top of page

CONCEPT

Creëer je droom

Letterlijk gebaseerd op een beeld of beelden van zijn of haar droom over zijn leven over 1 tot 3 jaar, moet de medewerker stimuleren en in gang zetten om aan zijn of haar vitaliteit te gaan werken. Niet alleen VitWorld en haar partners, maar ook de manager heeft hierbij primair een faciliterende rol. Dat leidinggevenden betrokken moeten worden in het proces, is evident. 

Hoe CONCRETER de droom,
hoe groter de meerwaarde voor het individu,
hoe groter de stimulans.
Afbeelding1.png
HET BEGIN

De start van het traject zal door de leidinggevende geïnitieerd moeten worden en hij/zij zal zeker een rol moeten vervullen vanaf het moment dat VitCoins (en dus budget) beschikbaar wordt gemaakt om de droom te verwezenlijken. Het klassieke POP-gesprek zal dus (op zijn zachtst gezegd) een andere vorm krijgen, zeker gezien het feit dat deelname niet vrijblijvend is.

Via een slimme tool, gebruikmakend van de kracht van ‘serious gaming’, wordt de werknemer verleid in plaats van gestuurd. ‘Level 0’ moet inzicht geven in de droom om daarmee het ‘handelen vanuit het straks; vanuit de droom’ mogelijk te maken.

Wilt u meer weten over 'seriuos games' en onze partner van Vitworld?

Ga dan naar Brandnewgame.nl 

JOUW WERELD

In verschillende ‘dimensies’ creëer je jouw wereld. Wat is voor jouw belangrijk, waar ligt jouw passie en wat is jouw ambitie?

Vanzelfsprekend moet gefaciliteerd worden bij de reflectie en moet vraaggericht vervolgens het pad worden bepaald en verantwoordelijk-heid daar laten waar die hoort. 

bottom of page